Kundcase
Referenser

Utvalda referensuppdrag

Luleå Lokaltrafik
Förebyggande bevaknings- och säkerhetstjänster
BC Luleå
Ansvar för säkerheten under matcharrangemang
ICA Supermarket
Uniformerade och civila väktare
Civilklädda väktare
Ibland är det inte önskvärt att skylta med sin säkerhetspersonal.

I dessa fall kan våra väktare kombinera för arbetsplatsen relevanta arbetsuppgifter i samband med vår trygghetsservice, iklädda civila kläder eller motsvarande övrig personal.
Kontakta oss