BC Luleå
Sedan
2018
Guard Security Service ansvarar för säkerheten under BC Luleås matcharrangemang. Guard levererar en public service med värdar samt ordningsvakter vid behov.
"Guard är otroligt proffsiga och hängivna till sin uppgift. Det är ordning och reda och vårt samarbete har varit framgångsrikt från dag ett."

—Per Sandström, BC Luleå

Civilklädda väktare
Ibland är det inte önskvärt att skylta med sin säkerhetspersonal.

I dessa fall kan våra väktare kombinera för arbetsplatsen relevanta arbetsuppgifter i samband med vår trygghetsservice, iklädda civila kläder eller motsvarande övrig personal.
Börja idag