Privacy Policy
Din trygghet är allt — även digitalt.

Guard Security Service värnar om din personliga integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning: Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och Datainspektionens bindande föreskrifter.

Guard Security Service skyddar dina personuppgifter genom en kombination av organisatoriska och tekniska lösningar och ser kontinuerligt över säkerheten. Vid frågor eller ärenden gällande personuppgiftshantering eller GDPR kontakta oss via e-post till info@guard.se