Privacy Policy
Din trygghet är allt — även digitalt.

Guard Security Service safeguards your personal privacy and handles personal data in accordance with the General Data Protection Regulation.

Guard Security Service skyddar dina personuppgifter genom en kombination av organisatoriska och tekniska lösningar och ser kontinuerligt över säkerheten. Vid frågor eller ärenden gällande personuppgiftshantering eller GDPR kontakta oss via e-post till info@guard.se